Európskej komisii už nestačí samoregulácia sociálnych sietí. Ešte pritvrdí

Európskej komisii už nestačí samoregulácia sociálnych sietí. Ešte pritvrdí

Európska komisia hodnotila úspešnosť Kódexu postupov v boji proti dezinformáciám, ktorý od konca roku 2018 podpísalo niekoľko sociálnych sietí a platforiem. EÚ napriek pozitívnym zmenám vyžaduje od sociálnych gigantov ešte väčšiu zodpovednosť.

Kódex postupov podpísalo niekoľko gigantov – Facebook, Mozilla, Google, Twitter a najnovšie aj TikTok. Podľa agentúry Reuters, ktorá má správu k dispozícii, má však Kódex ešte značne nedostatky, čo konštatuje samotná Komisia

Kódexu chýbajú jednotné definície a jeho aplikovanie naprieč platformami v jednotlivých členských štátoch je nekompletné a nekonzistentné.

Samotná Európska komisia vo svojej správe dodáva, že chýba vzájomná spolupráca platforiem s výskumným sektorom, ale aj angažovanosť reklamných firiem. K vyššej transparentnosti by mal prispieť aj lepší prístup k dátam, na základe ktorých by bolo možné zhodnotiť súčasné trendy a hrozby dezinformačných kampaní.

Všeobecne ale report hodnotí zavedenie Kódexu postupov ako úspešný nástroj proti dezinformáciám.

Jednotlivé sociálne siete si v kontexte globálnej pandémie koronavírusu neviedli až tak zle. Napríklad Facebook a Instagram edukovali prostredníctvom odkazov na relevantné zdroje ohľadne koronavírusu, Twitter zase detekoval a zneškodnil závadové profily. Platformy limitovali reklamy a pomáhali propagovať relevantné a overené informácie.

Musia robiť viac

Eurokomisárka Věra Jourová však zdôraznila, že je nutné, aby sociálne siete na seba vzali ešte väčšiu zodpovednosť a stali sa transparentnejšími. 

“Nastal čas ísť až za hranicu samoregulačných opatrení. Európa má najvýhodnejšie postavenie, aby viedla a navrhovala nástroje k dosiahnutiu odolnejšej a férovej demokracie v čoraz digitálnejšom svete,” dodala Jourová.

V praxi to znamená väčšie bremeno na strane sociálnych sietí a platforiem. Európska komisia navyše do konca roku uvedie dve ďalšie iniciatívy: Európsky akčný plán pre ľudské práva a demokraciu a Európsky akt o digitálnych službách. Tie majú posilniť súčasný rámec boja proti dezinformáciám, podporiť nezávislé médiá a všeobecne upevniť reguláciu digitálnych služieb.