Bojte sa!

Bojte sa!

V Sovietskom zväze vedela väčšina občanov čítať medzi riadkami a tak brali oficiálnu politickú rétoriku s nadhľadom. Úspech oficiálnej štátnej propagandy bol obmedzený, aj keď len menšina občanov aktívne vyjadrovala svoju nespokojnosť.

Novo-publikovaný prieskum ruského “Fondu verejnej mienky”, ktorý rozoberali články RBC Daily a Rossiyskaya Gazeta, naznačuje, že v dnešnom Rusku sú oficiálne naratívy celkom úspešné. Dokonca aj napriek tomu, že terajší politickí majstri z Kremľa udržujú priamu kontrolu  len nad strategicky najdôležitejšími médiami. Médiá, ktoré majú obmedzený dosah si užívajú aspoň limitovanú slobodu.

Podľa “Fondu verejnej mienky” až 85% opýtaných Rusov uviedlo, že okolitý svet sa Ruska bojí. I keď to tak skutočne môže byť, zaujímavejšie je, že 75% vidí túto situáciu pozitívne. Toto jasne ukazuje, že konfrontačné naratívy, vojnové štvanie a konšpiračné teórie, ktoré dominujú celoštátnej TV, majú priamy vplyv na myslenie Rusov, ich vnímanie úlohy svojej krajiny vo svete a na to, čo je zlé a čo je dobré v medzinárodných vzťahoch.

Pri otázke „ako vidíte žitie v Rusku?“, 70% opýtaných opísalo Rusko ako slobodnú krajinu, 65% ako vysoko rozvinutú krajinu a 58% ako bohatú krajinu. V tomto prípade môže mať systematická dezinformačná kampaň o nízkej úrovni života mimo Ruska (hlavne na Západe) dopad na Rusov, ktorí nepresne odhadujú relatívnu mieru slobody, rozvoja a prosperity doma.

Podľa prieskumu si 51% Rusov myslí, že ich krajina je v zahraničí nepochopená. Tento výsledok je spojený s dezinformačným naratívom o takzvanej “Rusofóbii”, ktorý Disinformation Review v mnohých prípadoch dekonštruovali.

Zatiaľ čo sovietska propaganda bola postavená na marxisticko-leninskej ideológii, dnešná ruská propaganda dokáže fungovať na báze viacerých veľmi odlišných naratívov. Tie medzi sebou nemusia “súťažiť” a ani nemusia spadať pod jednu zastrešujúcu filozofiu. Správy si dokonca môžu po čase aj protirečiť, pokiaľ sú dodržiavané pravidlá tradičného politického populizmu a pokiaľ sa k ľuďom dostávajú príbehy, ktoré chcú počuť.

Článok je voľný preklad článku „Be afraid!“, ktorý na svojom webovom portále EU vs. Disinformation publikovala úderná jednotka EÚ na boj s propagandou East StratCom Task Force.