Online monitoring prezidentských volieb: Najživší Facebook má Harabin, najviac komentárov mažú u Bugára

Online monitoring prezidentských volieb: Najživší Facebook má Harabin, najviac komentárov mažú u Bugára

Voľby sú mimoriadne dôležitým procesom každej demokracie. S voľbami je, samozrejme, neodmysliteľne spojená predvolebná kampaň. Popri televíznych debatách, bilbordoch, letákoch a priamych stretnutiach s voličmi dnes zohrávajú dôležitú úlohu aj sociálne siete.

Najnovší projekt, ktorý realizuje prevádzkovateľ webstránky Antipropaganda.sk Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku, spolu so STRATPOL a blbec.online monitoruje priebeh kampaní kandidátov na prezidenta SR. Sleduje, opisuje a analyzuje komunikáciu kandidátok a kandidátov na ich facebookových profiloch. Tím analytičiek a analytikov denne vyhodnocuje najvirálnejšie príspevky z hľadiska obsahu, témy či emočného zafarbenia. Sledované sú aj používané formáty, zdroje, počet interakcií či zmazané komentáre.

Za sledované obdobie od 1. januára  do 7. februára 2019 bolo analyzovaných 568 príspevkov. Najaktívnejší na sociálnych sieťach v tom čase boli Martin Daňo, Róbert Švec, Eduard Chmelár a Štefan Harabin. Facebookový profil najmenej využívali Ivan Zuzula, Jószef Menyhárt a Juraj Zábojník.

Dnes sa pozrieme na doterajší priebeh kampane globálne cez počty interakcií, komunikované témy, emocionalitu príspevkov a počty zmazaných komentárov. V ďalších výstupoch je chystaný obsah príspevkov jednotlivých kandidátov a kandidátok.

Interakcie

Kampaň kandidátov na Facebooku sledujeme cez viacero ukazovateľov. Prvým sú interakcie. Počet interakcií je súčtom zdieľaní, lajkov a komentárov k príspevkom na stránke. Interakcie vyjadrujú mieru reakcií užívateľov na príspevky a celkovú „živosť“ profilu. Vysoké čísla interakcií však automaticky neznamenajú úspešnú kampaň. Súčet všetkých interakcií totiž nerozlišuje pozitívne a negatívne reakcie užívateľov.

Najviac interakcií nájdeme na stránke Štefana Harabina (97 655), ktorý má veľmi aktívny profil rastúci každým dňom a ďaleko prevýšil aj druhého Milana Krajniaka (69 256). Zuzana Čaputová (57 791) a Róbert Mistrík (48 045) skončili v tomto meraní na treťom a štvrtom mieste, pričom dohromady by mali len o málo viac ako Harabin. Interakcie na profile Maroša Šefčoviča (21 573), ktorý svoju kandidatúru zverejnil až v polovici januára, rýchlo pribúdajú. Prekvapivo malé čísla dosahuje Béla Bugár (9 880) aj jedna z fanúšikovských stránok Mariana Kotlebu (8466), ktorý svoju osobnú oficiálnu stránku ako kandidát na prezidenta nemá.

Zmazané príspevky

V počte zmazaných komentárov vedie Béla Bugár. Na jeho profile bolo zmazaných 1100 komentárov, čo predstavuje až 49 percent zo všetkých komentárov, ktoré sme uňho analyzovali. Druhým je Maroš Šefčovič so 722 zmazaniami, čo je 31 percent analyzovaných komentárov a tretí Štefan Harabin s 467 odstránenými komentármi. Keďže jeho účet je veľmi aktívny a komentárov na ňom je veľa, tie zmazané tvoria len sedem percent. Z profilu Zuzany Čaputovej bolo zmazaných 459 komentárov (10 percent) a z profilu Róberta Mistríka 416 (9 percent). Bohumila Tauchmanová, József Menyhárt a Ivan Zuzula zatiaľ nevymazali ani jeden komentár.

Témy

Monitoring zahŕňa aj analýzu tém príspevkov kandidátov, ktoré sledujeme v piatich preddefinovaných kategóriách: 1. voľby, 2. domáca politika, 3. kombinácia domácej a zahraničnej politiky, 4. zahraničná politika 5. iné.  Každý príspevok určitého kandidáta je zaradený pod tému, ktorá najpresnejšie vystihuje jeho tematické zameranie. Až 44 percent analyzovaných príspevkov všetkých kandidátov a kandidátok bolo tematicky venovaných voľbám samotným, 32 percent sa venovalo domácej politike, 10 percent iným témam, 6 percent zahraničnej politike a 8 percent malo tematicky kombinovalo domácu a zahraničnú politiku.

Emocionálne zafarbenie

Sledujeme aj emocionálne zafarbenie príspevkov na sociálnych sieťach. V tejto kategórii sledujeme celkové vyznenie príspevkov jednotlivých kandidátov, prítomnosť emočne zafarbených a príznakových slov, používanie výkričníkov, otáznikov a ďalších prostriedkov písaného prejavu, ktoré spoluvytvárajú emocionalitu príspevkov. Na základe tohto ukazovateľa sa vyhodnocuje, na akom druhu emócií kandidát stavia svoju kampaň.

Pracujeme so šiestimi preddefinovanými kategóriami: 1. silne pozitívny, 2. čiastočne pozitívny, 3. neutrálny, 4. zmiešaný, 5. čiastočne negatívny, 6. silne negatívny. Súhrnné výsledky vyzerajú nasledujúco – 25 percent všetkých analyzovaných príspevkov bolo neutrálnych, 19 percent malo čiastočne pozitívne vyznenie, 17 percent silne negatívne, 15 percent naopak silne pozitívne, 12 percent čiastočne negatívne a 11 percent príspevkov sme vyhodnotili ako emočne zmiešaných. Čísla ukazujú, že kandidáti sa v kampani určite nevyhýbajú využívaniu emócií, no ich rozloženie je nateraz pozoruhodne vybalansované.

V ďalších textoch sa pozrieme na to, aké rozdiely boli v ladení príspevkov a ich tematickom a obsahovom zameraní medzi jednotlivými kandidátmi.