Sága informačnej bezpečnosti (časť 2.): Trendy v konzumácii informácií

Sága informačnej bezpečnosti (časť 2.): Trendy v konzumácii informácií

Zatiaľčo staršia generácia stále uprednostňuje televíziu, mladým ľuďom vyhovujú ako hlavný zdroj informácií sociálne siete. Zároveň sme dospeli do štádia, kedy ľudia nevedia, čomu veriť. Vysokú dôveru tak požívajú vyslovene dezinformačné weby. O tom, aké sú trendy v konzumácii informácií, sa dočítate v našom článku.

Tak, ako dochádza k zmenám v samotnom informačnom prostredí, dochádza k zmenám aj v konzumácií informácií. Zdroje, z ktorých ešte pred niekoľkými rokmi vychádzala väčšina populácie (televízia, rádio, tlačené médiá) dnes dopĺňajú nové typy zdrojov objavujúce sa v kybernetickom priestore (internet, sociálne siete).

Čomu sa dá dnes veriť?

Na Slovensku je dôvera v tradičné médiá pomerne nízka – najmä medzi mladými ľuďmi vo veku 15 až 24 rokov. Výsledky pochádzajú z výskumu Rady mládeže Slovenska zameraného na mediálnu gramotnosť mladých. Veľkú pozornosť je nutné venovať skutočnosti, že až tretina opýtaných dôveruje „alternatívnym“ webovým portálom.

Prieskum, ktorý na Slovensku vypracovala agentúra Focus, tiež poukazuje na trend v dôvere v médiá. V tomto prípade išlo o to, ktoré médiá považujú učitelia za dôveryhodné a odporučili by ich žiakom. Napriek tomu, že sa na vysokých priečkach umiestnili tradičné médiá ako Aktuality.sk, Hospodárske noviny alebo Pravda, je celkový výsledok prieskumu znepokojujúci.

Veľkú mieru dôvery medzi učiteľmi totiž požívajú „alternatívne“ médiá ako hlavnespravy.sk (odporučilo by 57% učiteľov), Zem a Vek (53%), slobodnyvysielac.sk (20%) a infovojna.sk (20%). Týmto číslam zodpovedajú aj výsledky publikácie organizácie Globsec. Z nášho regiónu sú to práve Slováci, kto je najviac náchylní veriť konšpiračným teóriám.

Sú to vo veľkej miere práve alternatívne (dezinformačné weby), kde sa šíria častokrát neoverené, či falošné a potenciálne nebezpečné informácie. Práve z tohto dôvodu je potrebné úzko sledovať, akým spôsobom sa vyvíja úroveň dôvery konzumentov voči týmto médiám.

Mladí čerpajú zo sociálnych sietí

Na Slovensku ľudia stále čerpajú informácie najmä z televízie. Prieskum agentúry Go4Insight z februára 2019 dokazuje, že až 51% respondentov využíva televízne správy ako hlavný zdroj informácií. Na druhej priečke sa umiestnili internetové spravodajské portály. Tie ako primárny zdroj správ uviedlo 21% ľudí.

Napriek ich popularite sociálne siete podľa prieskumu až tak dôležité nie sú. Ako primárny zdroj informácií uviedlo príspevky na sociálnych sieťach len 8% respondentov. Podstatne väčšia časť populácie využíva príspevky na sieťach len ako doplnok – 22% opýtaných ich považuje za vedľajší zdroj informácií.

Čísla ukazujú iný trend, pokiaľ si populáciu rozdelíme na menšie časti. Na základe prieskumu môžeme vidieť, že čím je vek respondentov vyšší, tým je vyššia aj ich závislosť na televízií ako na hlavnom zdroji správ o spoločenskom a politickom dianí. Naopak, čím je vek nižší, tým viac čerpajú konzumenti správy zo sociálnych sietí. Pre skupinu do 19 rokov je číslo pomerne vysoké. Až 29% opýtaných považuje príspevky na sociálnych sieťach za hlavný zdroj informácií.

Informácie, ktoré konzumenti získavajú práve zo sociálnych sietí, vedia zavážiť rovnako, ako tie z tradičných zdrojov (televízia, rádio, tlač). Podľa výskumu, ktorý uskutočnilo Pew Research Center, až 20% opýtaných zmenilo svoj názor na určitú politickú otázku na základe toho, čo čítali na sociálnych sieťach.

Internet – bežná súčasť života

Práve preto je dôležité zmapovať aj využívanie internetu a sociálnych sietí vo svete a na Slovensku.

Čo sa týka štatistík na globálnej úrovni, prístup k internetu má dnes viac ako 4,57 miliardy ľudí. Aj v rámci Európskej únie je rast domácností s prístupom k internetu očividný. V roku 2008 malo prístup k internetu približne 60% domácností. Za 10 rokov došlo k obrovskému nárastu – v roku 2018 malo prístup k internetu až 89% domácností.

Na Slovensku môžeme taktiež pozorovať pozitívny trend v raste populácie s prístupom k internetu. Kým v roku 2013 malo prístup k internetu len 78% domácností, v roku 2018 to bolo už 81% domácností.

Facebook, Youtube…TikTok!

Približne polovica planéty – 3.96 miliardy – aktívne využíva sociálne siete. V súčasnosti je stále najpopulárnejšou sociálnou sieťou Facebook s 2,6 miliardami aktívnych používateľov.

U nás sociálne siete používa až 60% obyvateľstva, pričom u mladých ľudí vo veku 16 až 24 rokov je toto číslo podstatne vyššie – 93%.

Prenesene do reálnych čísel, Facebook na Slovensku v roku 2018 používalo približne 2,5 milióna ľudí. Naopak sociálnu sieť Twitter, ktorá je populárna najmä v zahraničí využíva len 350 000 ľudí. Najviac ľudí používa YouTube – až 3 000 000.

Do informačného prostredia však vstúpila nová sociálna sieť, ktorá je prinajmenšom v USA považovaná za bezpečnostnú hrozbu. TikTok rastie po celom svete neuveriteľnou rýchlosťou. Sieť s čínskou materskou spoločnosťou mala v januári 2018 necelých 55 miliónov používateľov, pričom v júli 2020 ich bolo takmer 700 miliónov. Niektorí na TikTok pozerajú ako na “trójskeho koňa” v rámci špionáže pre Komunistickú stranu Číny.

To, z akých zdrojov ľudia čerpajú informácie, je nutné neustále monitorovať. Pri čoraz vyššom výskyte rôznych “alternatívnych“ (čítaj dezinformačných) médií rastie riziko, že konzumenti informácií prídu do styku s nepravdivými a zavádzajúcimi informáciami.

 

Článok vychádza ako súčasť projektu Audit informačnej bezpečnosti