BBC si získala dôveru Nemcov aj v časoch Hitlerovej propagandy

BBC si získala dôveru Nemcov aj v časoch Hitlerovej propagandy

Pravdivé vysielanie BBC o britských vojenských neúspechoch bolo cestou k získaniu dôvery obyvateľov okupovaných území.

Výskum Vike Martiny Plockovej v archívoch BBC odhalil, že kým nacistický režim používal dosadených reportérov informujúcich o nemeckej neporaziteľnosti, BBC detailne informovala o britských vojenských neúspechoch. Toto rozhodnutie bolo súčasťou stratégie, ktorou si chceli ‘získať srdcia a mysle’ nemeckého ľudu.

BBC začala svoje nemecké vysielanie v roku 1938 v čase Mníchovskej dohody, keď už bolo zrejmé, že ďalšia svetová vojna je na spadnutie. Chcela byť vnímaná ako dôveryhodný zdroj informácií. „Aby sme boli úspešnými v odhaľovaní nacistickej propagandy a vo vychovávaní nemeckých poslucháčov v zodpovedných občanov mierovej a spojenej Európy, nemecké vysielanie BBC si najprv muselo získať ich dôveru. Ponúkať nestranné informácie bolo teda veľmi dôležité, aj keď to znamenalo informovať o britských vojenských neúspechoch“ povedala Plocková.

Medzi pamätné vysielania o neúspechu spojencov patrí prenos z 27. novembra 1942. V tento deň BBC informovala o tom, že Francúzi si v Toulone sami potopili vlastnú flotilu v reakcii na nemecký pokus o obsadenie ich lodí. Napriek tomu, že v tom Nemecku zabránili, Hitler považoval operáciu Anton za úspešnú, keďže Francúzsko týmto stratilo posledný symbol vojenskej moci a kredibility. V podobnom duchu sa nieslo aj vysielanie zo 6. apríla 1940, keď BBC informovala, že nemecké vojská dokázali potopiť 52 nórskych lodí. Týmto sa začalo úspešné nemecké ťaženie na sever, ktoré 9. Apríla 1940 vyústilo v okupáciu Nórska a trvalo až do roku 1945, keď nemecká armáda kapitulovala.

Tento prístup sa BBC oplatil. Napriek pokusom o zrušenie vysielania a trestoch pre nemeckých poslucháčov za počúvanie nepriateľskej stanice sa BBC rýchlo stalo jedným z najvýznamnejších zdrojov informácií pre ľudí žijúcich na územiach okupovaných nacistami.

Nemecká verzia BBC sa stala vzorom pre podobné vysielanie aj v iných krajinách – v roku 1943 už vysielali v 54 jazykoch. Zrušené bolo v roku 1999 a hralo významnú úlohu vo formovaní nemeckého povojnového verejného vysielania.